-->

Rodzaje badań RTG w stomatologii

Badania rentgenowskie w stomatologii odgrywają kluczową kwestię podczas planowania odpowiedniego leczenia oraz skutecznej diagnozy. Są wykorzystywane w wielu dziedzinach, takich jak stomatologia estetyczna, ortodoncja, stomatologia zachowawcza, czy stomatologia dziecięca. RTG pozawala bowiem zobaczyć to, czego nie widać gołym okiem.

 

pantomogram zęba
fot. pixabay

Pantomogram

 

Pantomogram, to rodzaj radiografii używanej w stomatologii do obrazowania struktur jamy ustnej i szczęki. Jest to szeroko stosowane narzędzie diagnostyczne, które umożliwia lekarzom stomatologom uzyskanie panoramicznego obrazu wszystkich zębów, żuchwy, stawów skroniowo-żuchwowych oraz struktur anatomicznych wokół jamy ustnej.

Pantomogram składa się z jednego ujęcia rentgenowskiego, które jest wykonywane przez maszynę pantomograficzną. Pacjent jest proszony o umieszczenie głowy i szczęki w specjalnie zaprojektowanym podpórce, a aparat przemieszcza się wokół ich głowy. W trakcie tego ruchu, maszyna pantomograficzna wykonuje jedno pełne okrążenie, rejestrując obraz panoramiczny.

Zaletą pantomogramu jest możliwość jednoczesnego obejrzenia większej części szczęki i żuchwy, co pozwala na wykrycie różnych problemów stomatologicznych, takich jak:

  • Uszkodzenia zębów: badanie może wykrywać próchnicę, ubytki w zębach, złamania i inne uszkodzenia.
  • Infekcje: Może pomóc w identyfikacji stanów zapalnych w tkankach okołowierzchołkowych (np. zapalenie miazgi) oraz infekcji w korzeniach zębów.
  • Stany zapalne i choroby przyzębia: Badanie może pokazać zmiany w kościach, które mogą wskazywać na choroby przyzębia, takie jak zapalenie przyzębia
  • Cysty i guzy: Może ujawnić obecność cyst, guzów lub innych nieprawidłowości w jamie ustnej.
  • Pozycja zębów: Pantomogram może pomóc w ocenie pozycji zębów przed leczeniem ortodontycznym (np. aparaty ortodontyczne).

Dzięki pantomogramowi lekarz stomatolog może uzyskać bardziej kompleksowy obraz jamy ustnej i struktur okołojamowych, co pomaga w dokładniejszej diagnozie i planowaniu leczenia. Jest to przydatne narzędzie diagnostyczne stosowane zarówno w profilaktyce, jak i w bardziej zaawansowanych przypadkach stomatologicznych.

 

Tomografia komputerowa

 

Tomografia komputerowa zębów to specjalistyczna technika tomografii komputerowej, która jest używana do obrazowania struktur zębów, szczęk i okolicznych tkanek. Jest to ważne narzędzie diagnostyczne w stomatologii, które dostarcza szczegółowych informacji dla lekarzy stomatologów, chirurgów stomatologicznych i ortodontów.

Badanie wykorzystuje stożkową wiązkę promieni rentgenowskich, która obraca się wokół pacjenta. Podobnie jak w tradycyjnej tomografii komputerowej, detektory rejestrują ilość promieniowania przechodzącego przez struktury zębów i tkanki otaczające. Następnie, za pomocą zaawansowanych algorytmów komputerowych, generowane są trójwymiarowe obrazy, które przedstawiają dokładne przekroje anatomiczne zębów, kości szczękowej, stawów skroniowo-żuchwowych i innych struktur w jamie ustnej.

Tomografia komputerowa zębów ma wiele zastosowań, w tym:

  • Planowanie implantologii: badanie pozwala na dokładne zobrazowanie struktury kości, aby lekarze mogli dokładnie ocenić jakość i ilość kości przed wszczepieniem implantów zębowych. Pozwala to na precyzyjne planowanie chirurgii implantologicznej i uniknięcie ewentualnych powikłań.
  • Diagnostyka patologii zębów i szczęk: umożliwia identyfikację zmian patologicznych, takich jak torbiele, guzy, infekcje w kościach szczęki lub zębach. Pozwala również na dokładną ocenę stanu zębów, korzeni zębów, struktur anatomicznych i ocenę resorpcji korzeni.
  • Ocena stanu zatok przynosowych: tomografia może dostarczyć informacji na temat stanu zatok przynosowych, takich jak obecność zakażeń, polipów lub innych nieprawidłowości, które mogą mieć wpływ na leczenie stomatologiczne.
  • Planowanie leczenia ortodontycznego: Trójwymiarowe obrazy uzyskane za pomocą CBCT pozwalają na dokładne ocenienie struktury anatomicznej szczęki, rozwoju zębów i ich położenia. To pozwala ortodontom na precyzyjne planowanie leczenia ortodontycznego, takiego jak zakładanie aparatów stałych lub ruchy chirurgiczne.

Tomografia komputerowa zębów jest cennym narzędziem diagnostycznym w stomatologii, umożliwiającym lekarzom uzyskanie szczegółowych i trójwymiarowych obrazów struktur zębów, szczęk i okolicznych tkanek. Dzięki temu mogą oni precyzyjnie diagnozować, planować leczenie i monitorować postępy terapii.